ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (2-3 ਦਸੰਬਰ, 2010) ਵਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਮਲ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ